Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ Ο.Γ.Α.ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ 


Οι Ανταποκριτές ΟΓΑ εκτελούν όλες τις ενέργειες που αφορούν τους πολίτες με τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων όπως:
·                                 Ασφάλιση Δημοτών στον Ο.Γ.Α., εγγραφή στην κύρια ασφάλιση καθώς και όλες τις μεταβολές αυτών όπως αλλαγή Δ/νσης, αλλαγή Κατηγορίας, διαγραφή Ασφαλιστικές Ενημερότητες κ.λ.π.
·                                 Συντάξεις: Αιτήσεις Συντάξεων Γήρατος-Αναπηρίας-Διαδοχική Γήρατος .
·                                 Συντάξεις σύμφωνα με Διμερείς Συμβάσεις και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συντάξεις επιζώντων μελών και χηρείας καθώς και Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
·                                 Περίθαλψη-Θεώρηση Βιβλιαρίων, κάρτα Ευρωπαϊκής Ασφάλισης -Επιδόματα-Επίδομα Στήριξης Τέκνων.

Οι πολίτες εξυπηρετούνται υποχρεωτικά από τους κατά τόπους κατοικίας τους ,ανταποκριτές του ΟΓΑ.